KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

1.       OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, VVE Medo
Naslov Zaboršt 2, 1225 Lukovica
Telefon 01 / 723 68 70
E-naslov vrtec.medo@siol.net
Odgovorna oseba dr. Anja Podlesnik Fetih
Datum prve objave kataloga 16. 11. 2006
Datum zadnje spremembe 10. 03. 2020
Katalog dostopen na spletnem naslovu  https://www.vrtec-medo.si/6563-2/
Druge oblike kataloga Katalog v tiskani obliki je dostopen v tajništvu VVE Medo v času uradnih ur.
2.       SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa VVE Medo je organizacijska enota Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, ki izvaja vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Temeljna naloga je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Delo se izvaja na podlagi veljavnega Kurikuluma za vrtce (1999), v skladu s temeljnimi cilji in nalogami predšolskega vzgoje v vrtcih, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih. Ustanoviteljica je občina Lukovica.
Seznam notranjih organizacijskih enot

VVE Medo deluje na dveh lokacijah:

 • OE Prevoje, Zaboršt 2, 1225 Lukovica
 • OE Krašnja, Krašnja 14a, 1225 Lukovica
Organi zavoda
 • Svet zavoda
 • Ravnateljica
 • Svet staršev
 • Strokovni organi
Strokovni organi
 • Vzgojiteljski zbor
 • Strokovni aktiv vzgojiteljev
2.2. Kontaktni podatki uradne osebe ali osebe, ki je pristojna za posredovanje informacij
Pristojna oseba dr. Anja Podlesnik Fetih
Tel: 01 7235 020
anja.fetih@guest.arnes.si
2.3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in prepisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Predpisi lokalnih skupnosti in interni predpisi
Predpisi EU Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic
2.4. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
2.6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Postopek sprejema otrok v vrtec.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.
 • Sodni postopki izterjave dolgov pri starših.
 • Dodelitev sredstev  za subvencioniranje tabora.
2.7. Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja
Seznam zbirk
 • Evidenca vpisanih in vključenih otrok.
 • Evidenca plačil staršev.
 • Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje in pomoč.
 • Evidenco upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.
2.8.  Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Publikacija VVE Medo
3.       OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam preko spletne strani http://www.vrtec-medo.si ali v tajništvu VVE Medo Zaboršt 2, 1225 Lukovica v času uradnih ur.

Prosilec na svojo zahtevo pridobi informacijo javnega značaja na vpogled ali pa s prepisom, fotokopijo ali elektronskim zapisom. Osebni in tajni podatki niso dostopni.

4.       SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVENGA ZNAČAJA
Seznam
 • Vpis otrok.
 • Prosta mesta v vrtcu za vpis otrok.
 • Ekonomska cena programa vrtca
 • Poslovni čas vrtca.

Koledar

junij 2024
P T S Č P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Kontakti

OŠ Janka Kersnika
Brdo 5
1225 Lukovica
T: 01/723 50 20
F: 01 723 50 36

VVE MEDO – OE Prevoje
Zaboršt 2
1225 Lukovica
T: 01/ 723 68 70
vrtec.medo@siol.net

VVE MEDO – OE Krašnja
Krašnja 14 a
1225 Lukovica
T: 01/723 40 56
GSM: 031 692 171
(Skupno 829 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost