Spoštovani starši!

 

Na podlagi predloga OŠ Janka Kersnika Brdo, VVE Medo, je Občinski svet Občine Lukovica odobril nove cene programov predšolske vzgoje. Sedanja cena je v veljavi od 1. septembra 2019.

Razlog povečanja cene vrtca sta dvig stroškov dela in dvig cen materialnih stroškov, pri čemer so upoštevane naslednje zakonske spremembe: povečanje števila zaposlenih v skladu s potrjeno sistemizacijo za leto 2021/2022, zvišanje plačnih razredov zaposlenih zaradi rednega napredovanja in napredovanja v nazive, sprememba metodologije pri obračunu povračil prevoza na delo in povišanje zneska za letni regres. Prav tako je upoštevana ponovna pravica zaposlenih do izplačevanja redne delovne uspešnosti.

Glede na rast cen blaga, energentov, surovin in ostalih storitev v letu 2021 nova cena vključuje tudi povečanje materialnih stroškov.

Nova cena velja od 1. oktobra 2021 in je posledica sprememb zakonskih predpisov, povezanih s pravicami zaposlenih v predšolski vzgoji.

Ekonomska cena za:

  • Prvo starostno obdobje 584,37 €
  • Drugo starostno obdobje 456,22 €

 Višina vašega plačila se z odločbo določi kot odstotek, ki ga plačate starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko krije občina stalnega bivališča otroka, torej v večini primerov Občina Lukovica.

S 1. 9. 2021 se uveljavlja novela Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 18/2021), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa boste deležni tudi vsi starši, ki imate v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu.

 

Zahvaljujemo se za razumevanje.

 

Ravnateljica:

dr. Anja Podlesnik Fetih

Priloge:

Obvestilo staršem o zvišanju cene vrtca 1.10.2021

Sklep o zvišanju ekonomske cene v VVE MEdo pri OŠ Janka Kersnika Brdo

Nova lestvica za plačilo vrtca – 1.10.2021

(Skupno 80 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost