UMETNOST – uporabne naloge in dejavnosti

Spoštovani starši/skrbniki!   Umetnost otroku omogoča razvijanje in udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta okoli sebe. Otrok v umetnosti ustvarja, izumlja, odkriva, si zamišlja in oblikuje sliko,...